Sakura Foam (Made In Japan)

Sakura Foam (Made In Japan) သည္ အသားအေရအားလံုးအတြက္ မီးေတာင္မွျပာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အသားျဖဴမ်က္ႏွာသစ္ေဆး ျဖစ္သည္။